The John C. Stennis Carrier Strike Group and Republic of Korea navy ships are underway together as part of exercise.

Print Friendly, PDF & Email
Deel dit artikel:
error: Wilt u dit artikel gebruiken? Neem dan contact met ons op via [email protected]