Alles beweegt cyclisch (Deel 1 t/m 9)

49,95

Vanwege het grote belang van cycli en cyclisch denken, willen we daar aandacht aan besteden in deze artikelenreeks. Achtereenvolgens zullen dat de volgende onderwerpen zijn. Wat is een cyclus eigenlijk? Welke cycli kunnen we onderscheiden in de economie en de financiële markten? En hoe verhouden die zich tot elkaar? In dit eerste deel behandelen we de belangrijkste economische cycli en geven we inzicht in de grote golfbewegingen op de huizenmarkt.

Beschrijving

Cycli en trends lopen als een rode draad door het leven. Het is het fundamentele ritme van de mens, de natuur, maar ook van de economie en de financiële markten. De idee dat de geschiedenis volgens een patroon verloopt, kan daarom worden benut om de toekomstige loop der gebeurtenissen te voorzien. Het grote voordeel is dan dat je daarop kunt inspelen. Dat is ook de reden dat ik bij beleggen gebruik maak van cycli met mijn Trend Tracker systeem.

Vanwege het grote belang van cycli en cyclisch denken, willen we daar aandacht aan besteden in deze artikelenreeks. Achtereenvolgens zullen dat de volgende onderwerpen zijn. Wat is een cyclus eigenlijk? Welke cycli kunnen we onderscheiden in de economie en de financiële markten? En hoe verhouden die zich tot elkaar? In dit eerste deel behandelen we de belangrijkste economische cycli en geven we inzicht in de grote golfbewegingen op de huizenmarkt.

Inhoudsopgave

Publicatiedatum: juli 2020 t/m januari 2021

error: Wilt u dit artikel gebruiken? Neem dan contact met ons op via [email protected]