Sander Boon

Sander Boon studeerde in 2002 af als politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie internationale betrekkingen. Een belangrijk deel van zijn studie besteedde hij aan de relevantie van de vakgebieden sociobiologie, ethologie, evolutionaire psychologie en neurobiologie in de internationale machtspolitiek. Het zijn deze vakgebieden die de laatste jaren, aangejaagd door de financiële crisis van 2008/2009, in toenemende mate worden betrokken bij de verklaring van het functioneren van economie en financieel systeem (‘Behavioral Economics’).

Na zijn studie is Sander werkzaam geweest bij politieke denktanks. Hij schreef en adviseerde over sociaal-economische thema’s en adviseerde politieke partijen over de invulling van partijprogramma’s. In 2003 was hij medeoprichter van de Frédéric Bastiat Stichting, een denktank ter bevordering van individuele sociale en economische vrijheid en een solide monetair systeem. Samen met financieel journalist en fondsmanager Willem Middelkoop werkte hij aan de bestseller ‘Als de dollar valt’ (2007), de opvolger ‘Overleef de kredietcrisis’ (2009) en aan een wekelijkse nieuwsbrief over geopolitiek, energie en financiële markten (2006-2010).

In 2012 verscheen Sander’s boek ‘De geldbubbel’, over de wisselwerking tussen het internationale geldsysteem, de banksector en de politieke economie in de afgelopen 100 jaar. Het laat een ander licht schijnen op de oorzaken achter de kredietcrisis van 2008. Het boek toont overtuigend aan dat de opgestapelde financiële risico’s voor een belangrijk deel hun oorzaak vinden in historische politieke en monetaire en beslissingen.

Vanaf 2014 is Sander als managing partner verbonden aan Symetrics, een innovatieve software ontwikkelaar die de effecten van macro-economische scenario’s op beleggingsportefeuilles doorrekent. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gedragseffecten op basis van behavioral economics.

Sander heeft gepubliceerd in uiteenlopende media, waaronder De Volkskrant, Trouw, Reformatorisch Dagblad, Opinio, Het Financieele Dagblad en het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money.

Klik hier voor alle artikelen van Sander Boon

Volg Sander Boon: